Otáčky použitie


Dodržiavanie odporúčaných otáčok špecifických nástrojov vedie k najlepším pracovným výsledkom. Dlhé a špicaté nástroje majú pri prekročení maximálne prípustných otáčok sklon k vibráciám, ktoré môžu viesť k poškodeniu nástroja. Pri príliš veľkých otáčkach môže dôjsť ku vzniku veľkej odstredivej sily, ktorá môže viesť k ohnutiu drieku a/alebo zlomeniu nástroja. Maximálny povolený počet otáčok (min-1) uvedený na každom balení BUSCH nesmie byť z bezpečnostných dôvodov prekročený.

 

Filter